• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
18280 158-62 2019-01-15 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัครเข้าร่วมการเเข่งขันหุ่นยนต์ ABU งานบริหารฯ ฝ่ายแผนงานฯ
14381 2017-12-14 หนังสือราชการภายนอก คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานนอกเหนือจากหน้าที่การสอนปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
14379 2017-12-14 คำสั่ง คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานนอกเหนือจากหน้าที่การสอนปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
14378 2017-12-14 หนังสือราชการภายนอก คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานนอกเหนือจากหน้าที่การสอนปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
5274 ฝบ470-2558 2015-05-03 รายงานการประชุม รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4-2558 งานสารบรรณ บุคลารทุกท่าน
5273 ฝบ513-2558 2015-05-03 รายงานการประชุม รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3-2558 งาสารบรรณ บุคลากรทุกท่าน
5272 2015-05-03 รายงานการประชุม รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2-2558 งานสารบรรณ บุคลากรทุกท่าน
5225 384-2558 2015-04-27 คำสั่ง คำสั่งแต่งแต่งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา งานแนะแนว บุคลากรทุกท่าน
5209 371-2558 2015-04-23 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It center ศูนย์ อบต.นาฝาย งานโครงการพิเศษ บุคลากรในคำสั่ง
5208 355-2558 2015-04-22 หนังสือราชการภายนอก คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พงร. ลูกจ้าประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากการสอนปกติ ปี 2558 พิเศษ งานบุคลากร บุคลากรทุกท่าน
5207 354-2558 2015-04-22 คำสั่ง คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พงร. ลูกจ้าประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากการสอน ปี 2558 งานบุคลากร บุคลากรทุกท่าน
5187 351-2558 2015-04-20 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการพฤกษศาตร์ แผนกสามัญสัมพันธ์
5107 321-2558 2015-04-02 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเานิน โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2558 งานโครงการพิเศษ บุคลากรในคำสั่ง
5097 263-2558 2015-03-31 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาอบรมหลักสูตรระยะสั้นการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อสู่ประชาคมอาเซียน แผนกสามัญ บุคลากรทุกท่าน
5087 304-2558 2015-03-30 คำสั่ง มอบหมายให้บุคลากร หญิง อยู่เวร เดือน เมษายน 2558 งานบุลากร บุคลากรทุกท่าน
5078 292-2558 2015-03-26 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ ปกติ 2558 งานสารบรรณ บุคลากรทุกท่าน
5035 277-2558 2015-03-23 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิ.ปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานประกัน บุลากรทุกท่าน
5000 ฝบ355-2558 2015-03-17 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตแจ้งบุคลากรรับทราบการปฏิบัติหน้าที่ งานบุคลากร บุคลากรทุกท่าน
4999 2015-03-16 หนังสือราชการภายนอก รายชื่อ16 ม.ค. 58 - Copy งานบุคลกร บุคลากรทุกท่าน
4953 237-2558 2015-03-10 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ งานบุคลากร บุคลากรทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ